Šport
četrtek, 12. september 2019

Razpis za športne štipendije za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Športniki in športnice pozor!

Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS objavil razpis za športne štipendije za šolsko/študijsko leto 2019/2020. Pogoji razpisa in vsa navodila najdete na spletni strani www.olympic.si. Rok za prijave se izteče 19. septembra 2019.

TUKAJ najdete vse podatke o športni štipendije za študijsko leto 2019/20.

Odlična priložnost se ponuja vsem študentom športnikom, ki so v zadnjem obdobju dosegli dobre oz. vrhunske rezultate na mednarodni ravni. Vse razpisne pogoje najdete na

POSTOPEK za prijavo na razpis:

 1. Prebrati vsa navodila za pravilno izpolnjevanje
 2. Izpolniti ustrezen obrazec

  - spletni obrazec za podaljšanje pravice do štipendije
  http://www.olympic.si/stipendije_podaljsanje
   
      - spletni obrazec za pridobitev pravice do štipendije
      http://www.olympic.si/stipendije_pridobitev

  3. Elektronska oddaja spletnega obrazca
  4. Obrazec opremiti z vsemi potrebnimi podpisi in štampiljko vaše Nacionalne panožne športne zveze
  5. Pridobiti in priložiti vse zahtevane priloge
  6.Prijavni obrazec poslati SKUPAJ USTREZNIMI PRILOGAMI na naslov:

  OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - SSTŠ
  Šmartinska 140
  1000 LJUBLJANA

  Najkasneje do 19.9.2019 do 24:00

IZJEMA
V kolikor že imate Pogodbo o štipendiranju oz. imate status "podaljševalca" športne štipendije in ste v obdobju od 01.09.2018 do 31.08.2019 dosegli nov rezultat, s katerim lahko ponovno pridobite športno štipendijo, oddate prijavni obrazec za PRIDOBITEV športne štipendije in NE prijavni obrazec za podaljšanje športne štipendije. K prijavnemu obrazcu priložite samo potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2019-2020 in spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih zadnjega uspešno opravljenega razreda oz. letnika in ga opremite z lastnoročnim podpisom. V primeru mladoletnih oseb tudi s podpisom starša oz. skrbnika.

VIR: www.cnvos.si

Avtor fotografije: SUSA