Predstavitev

Za aktivno preživljanje prostega časa na Univerzi na Primorskem (UP) skrbi Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP), organizacija, ki je zadolžena za izvedbo interesnega dela študentskega športa pod imenom Zdrava Zabava.


Skrbimo, da se lahko vsako leto vsi študentje tedensko rekreirajo, tekmujejo v ligah, izobražujejo na športnih tečajih, udeležujejo izletov in ostalih športno-zabavnih prireditev ali pridobivajo delovne izkušnje ob delu na različnih projektih. Velik delež časa pa posvečamo tudi organizaciji enkratnih dogodkov, največje štiri med njimi so zagotovo Čiste desetke.


Vsakega študenta vabimo, da se pridruži našim dejavnostim in izkoristi ugodnosti, ki jih ponujamo.