Šport
petek, 31. avgust 2018

IDUS je pred vrati

Mednarodni dan univerzitetnega športa

Še 20 dni nas loči do 20. septembra, ko povsod po svetu praznujemo dan univerzitetnega športa. Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je namreč leta 2015 na pobudo Mednarodne univerzitetne športne zveze (FISU) ta dan določila za mednarodni dan univerzitetnega športa (angl. International Day of University Sport – IDUS). 20. september je namenjen ozaveščanju posameznikov o pomenu športa na univerzah in o odgovornosti univerz za krepitev in razvoj fizične dejavnosti in športne vzgoje za podporo državljanov, predvsem študentov.

Mednarodni dan univerzitetnega športa sodi v okvir multidisciplinarnega izobraževalnega projekta, ki poudarja vlogo športa in športnih izobraževalnih programov, pa tudi pomen športnih objektov in znanstvenih študij na univerzah, ki spodbujajo socialno vključenost, vključevanje manjšin in boj proti nedovoljenim poživilom, predvsem pa stalni razvoj znanstvenih raziskav na področju telesne vzgoje in športa. Vloge univerzitetnega športa pa ne moremo povsem ločiti od izobraževalnega procesa, prav tako pa tudi ne od gospodarske politike na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Tudi letos bodo SUSA in njene članice v počastitev mednarodnega dne študentskega športa v univerzitetnih središčih organizirale različne športne prireditve, delavnice in druge dejavnosti.


Vir: Slovenska univerzitetna športna zveza

http://www.susa.org/vse-novice/item/494-mednarodni-dan-univerzitetnega-%C5%A1porta-je-pred-vrati