Interesne dejavnosti
torek, 20. november 2018

Bela Čista 10ka!

Posebna zimska akcija izključno za študente UP. // Special offer only for UP Students.

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) in Univerzitetna športna zveza Univerze na Primorskem (UŠZP) v sodelovanju s Kompas Young organiziramo Belo Čisto 10ko!, ki bo potekala od 13. do 16. decembra v osrčju Dolomitov, v enem najbolj atraktivnih smučarskih področij - 3 Zinnen Dolomiti.

Posebna akcijska priložnost izključno za študente UP

ŠOUP in UŠZP izključno študentom Univerze na Primorskem (UP) in Fakultete za pomorstvo in promet omogočamo posebno ugodno ceno udeležbe na 3-dnevnem dogodku, in sicer le 90 €/osebo (namesto 199 €). Ugodnost velja za vse prijavljene do vključno 3. decembra.


V ceno je všteto:

  • prevoz na relaciji Koper - Italija - Koper,
  • 3 nočitve v vrhunskih apartmajih,
  • 2 celodnevni smučarski vozovnici,
  • Coris zavarovanje za tujino,
  • festivalska zapestnica z raznimi ugodnostmi,
  • bogat nočni glasbeni program in 2 velika koncerta (Senidah, Muff, EDM DJ Kosta Radman, DJ DEY in drugi),
  • spremljevalno animacijsko ekipo in plesno skupino.

Dodatni stroški:

  •  turistična taksa do 1.80 €/osebo/dan,
  •  končno čiščenje apartmajev 10 €/osebo.

Možna doplačila ob prijavi:

  • 8 €/topel obrok.


Bela Čista 10ka je veliko več kot samo uvod v smučarsko sezono: je zabava z nekaterimi najbolj vročimi gosti iz vseh glasbenih žanrov, je druženje od zgodnjega popoldneva do poznega jutra! Je odlična priložnost za nore dogodivščine na snegu in je predvsem priložnost za otvoritev festivalske zime in s tem smučarke sezone.

Pripravili bomo tudi smučarski izziv, kjer se boste lahko pomerili v pravi veleslalomski tekmi, številne nagradne igre z bogatimi nagradami in seveda najbolj zabavne igre na snegu, kjer boste lahko dokazali svojo vztrajnost in spretnost.

Prijava na Belo Čisto 10ko je mogoča na Agenciji Kompas d.d., Pristaniška ulica 17, 6000 Koper. Rezervacije mest niso možne, ob prijavi je potrebno poravnati strošek v celoti in izkazati status študenta UP z veljavno študentsko izkaznico ali potrdilom o vpisu, sicer je redna cena 199 €/osebo.*


Strošek prijave lahko poravnate tudi z nakazilom na transakcijski račun agencije, pri čemer navedite naslednje podatke:

Kompas d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana
Številka transakcijskega računa: 05 100 80000 29 771
Sklic: 12122018
. Ko opravite nakazilo, pošljite o tem tudi obvestilo na: koper@kompas.si in v kolikor koristite poseben popust za študente UP, priložite scan/fotografijo veljavne študentske izkaznice ali potrdilo o vpisu. Podatki prijavljene osebe morajo biti skladni s priloženo dokumentacijo.

Pridržujemo si pravico, da v kolikor ne bo dovolj prijavljenih, dogodek odpovemo.
*Prijavi se lahko kdorkoli.

PROGRAM

Čertek, 13. 12. 2018, odhod
10.00 - 16.00 CHECK IN
20.00 - 23.00 Welcome party z DJ NEY v klubu Punka
23.00 - 3.00 After party z DJ ekipo do jutranjih ur

Petek, 14. 12. 2018
10.00 - 12.00 Jagermeister veleslalomska tekma
13.00 - 15.00 Igre na snegu s Tedejem Bricljem
16.00 - 19.00 Jagermeister APRES SKI z DJ Kosta Radman
20.00 - 3.00 Night party with Senidah v klubu Punka

Sobota, 15. 12. 2018
12.00 - 15.00 Igre na snegu z animacijsko ekipo HITRADIA center
16.00 - 19.00 APRES SKI z DJ HITRADIA center
21.00 - 3.00 Closing party with DJ Kosta Radman v klubu

Nedelja, 16. 12. 2018
Odjava in povratek proti Kopru.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Student organization of the University of Primorska (ŠOUP) and the University Sports Association of the University of Primorska (UŠZP) in cooperation with Kompas Young are organizing winter festival "Bela Čista 10ka!", which will take place from December 13th to 16th in the heart of the Dolomites, in one of the most attractive Ski areas - 3 Zinnen Dolomiti, Italy.

[SPECIAL OFFER] only for UP Students

ŠOUP and UŠZP offer a special price for the Students of the University of Primorska (UP) and the Faculty of Maritime Affairs and Transport (UP FPP) only 90 €/per person (instead of 199 €). The benefit applies to all registered until December 3th.

Included in price:
- transportation Koper - Italy - Koper,
- 3 overnight stays in top apartments,
- 2 all-day ski passes,
- Coris insurance,
- festival bracelet with various benefits,
- great night - musical program with 2 concerts (Senidah, Muff, EDM DJ Kosta Radman, DJ DEY and others),
- accompanying animation team and dance group.

Additional costs:
- tourist tax up to 1.80 € /person/day,
- final cleaning of the apartments 10.00 €/person.

Other options:
- 8 €/warm meal (when registrating)
- Rental of Ski equipment at resort.

Bela Čista 10ka! is much more than you can imagine right now, it's simply an unforgettable experience you will never forget.

Registration is possible at the agency Kompas d.d., Pristaniška ulica 17, 6000 Koper. Reservations are not possible. When registering, it is necessary to pay the full cost and bring with enrollment certification (or valid student card) to get a special discount, only for UP Students. Otherwise is the regular price 199 €/per person (instead of 90 €).*

You can also pay the registration fee to the agency's transaction account:

Kompas d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana
Transaction account number: 05 100 80000 29 771
Reference: 12122018
. After you make a deposit, send a notice to koper@kompas.si and if you use a special discount for UP students, attach a scan/photo of the enrollment certification (or valid student card). The data of the registered person must comply with the attached documentation.

We reserve the right to cancel the event if there are not enough registered persons.
*Anyone can apply.

PROGRAM
Thursday, 13. 12. 2018, departure
10.00 - 16.00 CHECK IN
20.00 - 23.00 Welcome party with DJ NEY in club Punka
23.00 - 3.00 After party with the DJ team until the morning hours

Friday, 14.12.2018
10.00 - 12.00 Jagermeister giant slalom race
13.00 - 15.00 Snow games with Tadej Bricelj
16.00 - 19.00 Jagermeister APRES SKI with DJ Kosta Radman
20.00 - 3.00 Night party with Senidah in Club Punka

Saturday, 15.12, 2018
12.00 - 15.00 Games on the snow with animation team HITRADIA center
16.00 - 19.00 APRES SKI with DJ HITRADIA center
21.00 - 3.00 Closing party with DJ Kosta Radman at the Club

Sunday, 16.12.2018
Check out and return to Koper.

UŠZP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamudit