Sociala
petek, 17. april 2020

Vloga za dodatek študentom objavljena

Do izplačila 150 € so upravičeni študenti rednega študija.

Ministrstvo za javno upravo je na eUpravi objavilo vlogo za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Storitev je namenjena študentom in študentkam rednega in izrednega študija s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so, glede na interventno zakonodajo, upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov. 

Rok za oddajo vloge ni naveden, kar pomeni, da roka ni!

Vlogo lahko oddajo študenti in študentke rednega in izrednega študija s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so po veljavnem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20), upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov.

Študentu/-ki se bodo sredstva enkratnega solidarnostnega dodatka nakazala na podlagi podatkov, ki jih ta sporoči preko elektronske vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom na portalu eUprava.

Pri dodelitvi enkratnega solidarnostnega dodatka bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na podlagi EMŠO študenta/-ke v evidenci študentov in diplomantov (eVŠ) ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ki ju upravlja MIZŠ, preverilo status študenta/-ke in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

V kolikor bodo podatki pravilni in bo študent/-ka upravičen do izplačila dodatka, bo MIZŠ nakazalo znesek na transakcijski račun, naveden v oddani vlogi.