Splošno
ponedeljek, 01. februar 2021

Odziv ŠOUP na poseganje Vlade RS v visokošolsko avtonomijo

Peticija proti uničevanju javnega visokega šolstva in znanosti.

V preteklem tednu Vlada RS ni podala soglasja k razpisu za vpis v študijske programe. Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem ocenjujejo, da so argumenti za nesoglasje nerazumni in poseganje v visokošolsko avtonomijo terja nujen odziv in takojšen premislek o delovanju Vlade RS.

V preteklih dvanajstih mesecih je ŠOUP odgovorno in aktivno pristopal k reševanju problematik, s katerimi se soočajo študenti in dijaki. Študentske organizacije smo pripravile veliko število ukrepov, s katerimi bi trenutni položaj mladih v Sloveniji izboljšali in bi bile sprejete sistemske rešitve, ki so nujno potrebne. Vlada ni sprejela skoraj nobenega našega predloga in je sistemske ukrepe preprosto ignorirala. 

Predsednik vlade Janez Janša je pred dnevi samovoljno ustavil postopek objave razpisa, ker vlada ni podala soglasja zanj. Argumenti, ki jih ob tem navaja, preprosto niso relevantni za takšno odločitev. Ne samo, da so se mlade generacije znašle v največji stiski v zgodovini samostojne Slovenije, dodatno je, v tej skoraj brezizhodni situaciji, vlada to stisko zanje še povečala. 

Kot sta že opozorila rektorja Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, je prihodnost prihodnjih generacij resno ogrožena. V enem tednu preprosto ni mogoče pripraviti raziskave trga, ki bi pokazala razmere na trgu čez pet let. Gre za ukrep, ki neposredno posega v visokošolsko avtonomijo in njegov resnični namen nikakor ni prilagoditev trgu. Vlada želi s tem ukrepom povečati vpis na zasebnih visokošolskih zavodih. Takšno ravnanje je nedopustno.

"Gre za nedopusten poseg v avtonomijo visokega šolstva. Prišli smo do točke, ko človek ostane brez besed. V demokratični državi ni mogoče, da bi o vpisnih mestih na fakultetah odločal predsednik vlade. Brez posveta stroke in brez argumentov so takšna dejanja nesprejemljiva in grobo posegajo v javno šolstvo pri nas," meni Jure Ciglar, predsednik ŠOUP.

Peticija proti uničevanju javnega visokega šolstva in znanosti

Vlada RS v preteklem letu z več dejanji sistematično uničuje visoko šolstvo in znanost. 

Študentske organizacije obstajajo zato, da zaščitijo študente in javni visokošolski sistem, ki je trenutno izjemno ogrožen. Boj za študente in javno šolstvo bodo intenzivno nadaljevali tudi v prihodnje.


Podpisani članice in člani akademske skupnosti s to peticijo ostro protestirajo proti posegom Vlade RS v visoko šolstvo in znanost. Gre za nerazumne poteze, s katerimi trenutna izvršna oblast spodjeda sisteme, ki so eden od zgodovinskih temeljev Republike Slovenije. 

  • Proti političnemu vmešavanju v razpise.
  • Proti blokadam zaposlitev na javnih visokošolskih zavodih in inštitutih.
  • Proti širjenju samoplačniškega študija.
  • Za kritično razpravo o slabostih sistema zunaj strankarske politike in zasebnih interesov.

ŠOUP se pridružuje podpisnikom peticije proti tovrstnemu uničevanju in vabi k podpisu