torek, 19. marec 2019

Plan B za planet, za Slovenijo?

Dušan Plut

Svet temeljno zaznamujejo prekomerni pritiski na okolje in naraščajoča neenakost. Udejanjanje koncepta večplastnega trajnostno sonaravnega razvoja omogoča doseganje zmernega materialnega blagostanja za vse prebivalce znotraj nosilnosti okolja, a zahteva zlasti spremembo hierarhije vrednot in odmik od modela trajne rasti. Slovenija se po razpoložljivosti potencialov na prebivalca za udejanjanje trajnostnega razvoja uvršča v prvo desetino držav sveta.

Predaval bo prof. dr. Dušan Plut, upokojeni sodelavec Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, geograf in ekolog, civilnodružbeni aktivist ter prepoznaven in dosleden borec za varstvo okolja in uveljavitev modela trajnostnega razvoja v Sloveniji in svetu.

Predavanje bo v torek, 19. marca 2019, ob 18.30, v predavalnici levant 3 na UP Fakulteti za humanistične študije, Titov trg 5, Koper.

Vljudno vabljeni, vstop je prost.

Foto: Črt Poglajen

UŠZP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamudit