sreda, 15. maj 2019

Odprtje centra za biomoderne študije

CBMŠ 2019

Center za biemoderne študije je nastal z namenom nadgrajevanja dosedanjega sodelovanja z raziskovalci na področju teorije biemodernosti, ki se posveča tako obravnavi sodobne umetnosti kot širših kulturnih in družbenih dogajanj v sodobnih globalnih kontekstih. 

Prof. dr. Wang Jianjiang je teorijo v osnovi razvil kot protiutež zahodnim kolonialnim in postkolonialnim pristopom, predvsem z namenom interpretacije sodobne kitajske situacije. Kmalu pa se pokazala njena relevantnost tudi v zgodovinskih, geografskih in kulturnih kontekstih, pri katerih nimamo opraviti z linearnim razvojem, pač pa s soobstojem različnih časovnosti oziroma z nepravo ali biemodernostjo. 

Predstavniki centra verjamejo, da bo CBMŠ nadgradil mednarodno sodelovanje na področju raziskovanja, poučevanja in objavljanja rezultatov na področju biemodernih študij.


UŠZP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamudit