četrtek, 20. december 2018

Adventni izlet v Zagreb

zagreb advent

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) v sodelovanju s Kompas Young organiziramo predbožični izlet v Zagreb, ki bo potekal 20. decembra. V Zagrebu si bomo pogledali, zakaj mesto vsako leto privabi toliko turistov v predbožičnem času. Zapeljali nas bodo vonji in okusi, čarobne lučke, kuhano vino, medenjaki in ostale sladkosti decembrskega časa.

S ŠOUPom do izrednega študentskega popusta

ŠOUP izključno študentom Univerze na Primorskem (UP) in Fakultete za pomorstvo in promet omogočamo posebno ugodno ceno udeležbe na izlet, in sicer le 15 €/osebo (namesto 29 €). Ugodnost velja za vse prijavljene do vključno 14. decembra.

Prijava na izlet je mogoča na Agenciji Kompas d.d., Pristaniška ulica 17, 6000 Koper. Rezervacije mest niso možne, ob prijavi je potrebno poravnati strošek v celoti in izkazati status študenta z veljavno študentsko izkaznico ali potrdilom o vpisu.*

Strošek prijave lahko poravnate tudi z nakazilom na transakcijski račun agencije, pri čemer navedete naslednje podatke:
Kompas d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana. Številka transakcijskega računa: 05 100 80000 29 771, ob nakazilu navedite sklic 20122018. Ko opravite nakazilo, pošljite o tem tudi obvestilo na: koper@kompas.si in priložite scan/fotografijo veljavne študentske izkaznice ali potrdila o vpisu. Podatki prijavljene osebe morajo biti skladni s priloženo dokumentacijo.

Pridržujemo si pravico, da v kolikor ne bo dovolj prijavljenih, dogodek odpovemo.
*Prijavi se lahko vsak posameznik.

Število mest je omejeno. Prednost imajo študentje Univerze na Primorskem (UP), ki se prijavijo do 7.12.2018. Po tem datumu bo omogočena prijava tudi za ostale interesente.

PROGRAM

Ob 7. uri odhod iz Kopra proti glavnemu mestu sosednje Hrvaške, v Zagreb.

Najprej si bomo pod vodstvom pogledali glavne znamenitosti mesta; trg Bana Jelačića, Sabor, cerkev sv. Marka, Donji in Gornji grad in nato imeli tudi veliko prostega časa za samostojno raziskovanje in nakupe.

V večernih urah sledi povratek proti Kopru.

Zagreb Christmas trip

Študent organization of the University of Primorska (ŠOUP) in cooperation with Kompas Young is organizing a Christmas trip to Zagreb, which will take place on December 20th. In Zagreb, we will have a chance to see, why every year the city attracts so many tourists before Christmas. We will left charmed by smells and tastes, magic lights, boiled wine, gingerbread and other sweetness of the December time from one of the best Christmas markets in Europe.

ŠOUP offers a special price for the Students of the University of Primorska (UP) and the Faculty of Maritime Affairs and Transport (UP FPP) only 15 €/per person (instead of 29 €). The benefit applies to all registered until December 14th.

Registration is possible at the agency Kompas d.d., Pristaniška ulica 17, 6000 Koper. Reservations are not possible. When registering, it is necessary to pay the full cost and bring with enrollment certification (or valid student card) to get a special discount, only for UP Students.

You can also pay the registration fee to the agency's transaction account:
Kompas d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana. Transaction account number: 05 100 80000 29 771, reference: 20122018. After you make a deposit, send a notice to koper@kompas.si and if you use a special discount for UP students, attach a scan/photo of the enrollment certification (or valid student card). The data of the registered person must comply with the attached documentation.

We reserve the right to cancel the event.

The number of participants is limited.Students from the University of Primorska (UP), who apply until 7.12.2018, have the priority.After this date, can apply also others interested.

PROGRAM

At 7 am departure from Koper to the capital of neighboring Croatia, Zagreb.

First, we will have a guided tour of the main attractions of the city; Ban Jelačić Square, Sabor, Church of St. Marko, Donji and Gornji grad. After the sightseeing tour there will be plenty of free time to discover the city by your own. 


The return to Koper is planned at the evening hours.

UŠZP priporoča

Aktualne vsebine, ki jih ne smeš zamudit